top of page
  • dakommunication

Coming Out by Adrian Oncu

Adrian Oncu (Serbia/Romania) Coming Out mixed media, photography, papier-mâché 2019”The Coming Out project was born from a mix of emotions (fear, anger) and I can say despite the fact that I lived too long wearing this mask that was becoming heavier and unbearable to wear. It researches the coming out of the LGBTQ + community both in or out.


The tangible work consists of 6 photos representing people from the mentioned community and 6 masks built using the papier-mâché technique. The background of the works together forms the colors of the gay flag.


I chose to be part of this project in order to feel it on my own skin. Through the bachelor's thesis, I actually did my coming out, it was the first time I spoke in public about my sexual orientation.


In most Eastern European countries such as Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, various attempts against the LGBTQ + community are constantly occurring, even today. However, these countries have something in common, namely widespread corruption, exceptionalism and last but not least, the lack of separation of state from church.


In the vision of the Orthodox Church, everything that is a vice in the West tests local identity. Of course, homosexuality, abortion, non-reproductive sexuality, etc. can be listed here, they all lead to the weakening of the nation. On the other hand, heterosexual orientation is a traditional value. All the obstacles that stand in the way of religion, such as the acceptance of the LGBTQ + community, threaten Orthodoxy in one way or another.


The Metropolitan archbishop of Banat launched a civic initiative in 2015, namely the amendment of Article 48 which states that "The family is based on freely consented marriage between spouses, their equality and the right and duty of parents to ensure the upbringing, education and training of children." The word "spouses" was to be replaced by "man and woman." On October 6 and 7, 2018, the amendment referendum was organised, being actively supported by the Orthodox Church and the Roman Catholic Church.


Inspired by the above, I chose this to be my theme for the master's thesis, 2019.”„Proiectul Coming Out a luat naștere dintr-un mix de emoții (frică, furie) și pot spune din ciuda faptului că am trăit prea mult timp purtând această mască care devenea tot mai grea și insuportabil de purtat. Cercetează partea de coming out a comunității LGBTQ+ fie in sau out.


Partea practică este alcătuită din 6 fotografii ce reprezintă persoane din comunitatea menționată și 6 măști construite prin tehnica papier-mâché. Fundalul lucrărilor împreună formează culorile steagului gay.


Am ales să fac parte din acest proiect pentru a-l simții pe pielea mea. Prin lucrarea de licență, efectiv, mi-am făcut coming out-ul, era pentru prima dată când am vorbit în public despre orientarea mea sexuală.


În majoritatea țărilor din Europa de Est precum Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova apar în permanență, chiar și în ziua de azi, diverse încercări împotriva comunității LGBTQ+. Totuși, aceste țări au ceva în comun și anume corupția generalizată, excepționalismul și nu în ultimul rând, lipsa separării statului de biserică.


În viziunea Bisericii Ortodoxe tot ce este viciu din Occident pune la încercare identitatea locală. Cu siguranță, aici se pot enumera homosexualitatea, avortul, sexualitatea care nu are reproducerea ca scop, etc. toate duc la slăbirea nației. Pe de altă parte, orientarea heterosexuală este o valoare tradiţională. Toate obstacolele care se găsesc în calea religiei cum ar fii acceptarea comunității LGBTQ+ amenință, într-un fel sau altul, ortodoxia.


Mitropolitul Banatului lansează în anul 2015 o inițiativă civică, și anume modificarea articolul 48 care spune că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Cuvântul „soți” era de dorit să fie înlocuit cu „bărbat și femeie”. Pe data de 6 și 7 octombrie 2018 era organizat referendumul de modificare, sprijinit activ de Biserica Ortodoxă și de Biserica Romano-Catolică.


Inspirat de cele menționate am ales ca tocmai aceasta să fie tema mea pentru lucrarea de master, 2019.”


16 views0 comments

Comments


bottom of page